– Jättetråkigt att det blivit så här, men vi hade inget annat val än att skicka in en stämning. Det rör sig om väldigt mycket pengar, men beloppet som vi kommit fram till i vår sammanställning är ändå i underkant, säger Leif Carlsson, administrativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås kommun.

Stor skada

Tranås kommun anser att städbolaget agerat oprofessionellt och oseriöst. Förenade Service har åsamkat kommunen stor skada både ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och ur ryktesmässig synvinkel.

– De har skött städningen på ett undermåligt sätt och ägnat sig åt avtalsbrott vid åtskilliga tillfällen, säger Leif Carlsson och fortsätter.

– Det har gått upp och ner med städningen, men allt kulminerade under februari och mars i år när de lät bli att städa vid idrottsplatsen i Bredstorp i två veckor under bland annat sportlovet och i biblioteket under flera veckor.

Klagomål

I några fall har lokaler tillfälligt fått stängas och på sex av städenheterna har det under pågående avtalsperiod gått så långt att kommunen ansett det nödvändigt att permanent byta ut Förenade Service mot annan städentreprenör.

– Golvvård har inte skett i den utsträckning som kan förväntas enligt avtal, vilket påverkat livslängden på ett flertal golv.

Leif Carlsson, administrativ chef på barn och utbildningsförvaltningen.
Foto: Cecilia Undfors

Enligt Tranås kommun har det kommit klagomål på bolagets städning i princip från början när avtalet började gälla i maj 2016 och tidigare i våras bröts städavtalet.

Annons

Det har gjorts försök att komma överens med bolaget, men då detta inte hjälpte, slutade kommunen att betala räkningarna.

– Vi hade ett möte med städbolaget och vi skulle få kompensation för utebliven städning. Jag blev väldigt förvånad när de skickade in en stämning med krav på 1,7 miljoner kronor, det var en riktig kovändning från deras sida.

Tvist i rätten

Vad kommer att hända framöver?

– Vi får avvakta och se vad tingsrätten kommer fram till eller om Förenade Service inleder en ny diskussion, men det är mycket möjligt att tvisten hamnar i rätten.

– Jag misstänker att ärendet kommer att tas upp först efter sommaren i augusti/september.

Den 1 maj började ett nytt städavtal att gälla i kommunen - ett delat avtal med Samhall AB och Montico städservice AB.

– Städningen har fungerat bra, det är stor skillnad jämfört med tidigare, säger Leif Carlsson.