– Vi bedömde att den här entreprenören saknade förutsättningar för att kunna slutföra jobbet med skolorna, kommenterar Tordsson, som är teknisk chef i Ydre kommun, den vidtagna åtgärden.

– I Ydre har det aldrig hänt förut att man brutit ett entreprenörsavtal. Och det är ganska ovanligt i branschen i stort att man häver avtalet med en entreprenör som redan påbörjat arbetet, säger Urban Tordsson.

Avtalet bröts, som tidningen tidigare berättat, i slutet av förra året.

Vad visste ni om entreprenören när ni anlitade den?

– Historiskt är det ett företag med goda referenser, säger Tordsson.

Han påpekar att kommunen inte fritt kan välja vilket företag som ska utföra ett arbete åt kommunen.

– Kommunen är styrd av Lagen om offentlig upphandling. Vi kan inte diskvalificera någon, den med lägst pris som uppfyller kraven är vi tvungen att ta, säger Tordsson.

Annons

– Hade vi inte tagit den entreprenören hade han förmodligen överklagat, då hade vi varit lika försenade, tillägger han.

Så ni blir tvungna att anlita samma entreprenör igen, om det företaget kommer med lägst pris i en kommande upphandling?

– Vi kan alltid avbryta en upphandling och välja att inte skriva avtal med någon.

Ni är inte intresserade av ett nytt samarbete med den entreprenören?

– Nej. Under rådande förhållande är vi inte intresserade.

Det brutna avtalet har inneburit extra kostnader för kommunen. Bland annat innebär avtalet med den nya entreprenören en liten kostnadsökning för kommunen. Hur mycket mer är dock för tidigt att säga, enligt Tordsson. Kostnader för extra arbetsinsatser från kommunens sida, provisoriska lösningar för verksamheterna samt magasinering av saker är andra exempel som ökat kostnaderna, exemplifierar den tekniske chefen.

Kommer ni att agera mot den tidigare entreprenören?

– Vi har inte betalat honom för mer än arbetet han utfört. Han fick ingen förskottsbetalning.

– Vi ska göra kostnadsrevidering på det och en förseningsavgift kan bli aktuell, men det har vi inte tagit ställning till än. Det viktiga nu är att fokusera på att allt blir klart och se var vi landar. Vi får ta resten sen, säger Urban Tordsson.