— Bra för kommunen som organisation men framförallt för invånarnas möjlighet till det personliga mötet med polisen, säger Fälth och fortsätter:

— Polisiär närvaro lokalt ökar upplevelsen av trygghet. I ett samhälle med ständigt mediaflöde och brus är det viktigt att hemma och lokalt känna att här är det tryggt.

Till en början ska poliskontoret vara i kommunhuset i Aneby, exakt var är inte helt spikat.

Förordar receptionen

Annons

Kanske blir det i receptionen, något som Fälth verkar förorda, men han vill också att de ska finas möjlighet till ett rum där besökare vid behov kan tala enskilt med polisen.

Önskan är att invånarna även när blåljus-huset är klart ska kunna fortsätta träffa polisen i kommunhuset.

— Förhoppningen är att de ska parkera polisbilen så det syns att polisen finns i Aneby.

Ska se polisbil

Lars-Erik Fälth är mån om att invånarna så ofta det går ska se en polisbil, om det så bara handlar om att patrullerna när de ändå passerar på 32:an mellan Tranås och Eksjö svänger igenom samhället.

Är ett par timmars polistid i veckan tillräckligt i Aneby?

— Jag tycker det är ok. En dag i veckan vet man att de ska vara på plats.

Kommunalrådet ser även chans till utökat samarbete mellan polisen och kommunens reception som kontaktyta och informationsplats för besökare.