Det är Tranåsföretaget WB Wennerlund Bygg AB som anlitats för att färdigställa det påbörjade, men långt ifrån avslutade projektet, med skolorna i Österbymo och Hestra.

– WB Wennerlund Bygg AB var med och lämnade anbud i första skedet, så de är väl insatta i vad arbetet innebär. Det blir enkelt för dem att ta över i och med att de räknat på det här, säger Urban Tordsson, teknisk chef i Ydre kommun.

Vill ha realistisk bedömning

Byggnationen är kraftigt försenad sedan den första entreprenören inte skött sitt uppdrag och gång på gång skjutit fram datumet för färdigställandet. Ydreskolan skulle ha stått klar i augusti i år och Hestraskolan enligt planerna vid samma tidpunkt nästa år.

Så sent som förra veckan offentliggjorde Ydre kommun att man hävt kontraktet med entreprenören Nässjö Bygg på grund av de stora förseningarna. Den nye entreprenören WB Wennerlund Bygg AB påbörjade sitt arbete direkt när avtalet skrevs tidigare denna vecka.

– De hade kapacitet att ta över direkt, trots att byggbranschen är överhettad, säger Urban Tordsson.

Men någon ny tidsplan för när de båda skolorna ska stå färdiga finns ännu inte.

Annons

– Det är för tidigt att säga. Vi vill göra en realistisk bedömning, kommenterar Urban Tordsson.

– Vi har inte helt grepp om situationen. Vi håller på att ta fram en ny tidsplan, men det är ett stort arbete att inventera vad som är utfört och vad som återstår att göra. Vi måste också utreda vilket material som är beställt och vad som inte är beställt, säger Tordsson och tillägger att man dessutom måste räkna in långa leveranstider innan en ny tidsplan kan fastställas.

Ökade kostnader

Bytet av entreprenör innebär en kostnadsökning för kommunen.

– Det blir en kostnadsförändring, men vi har bedömt att det inte blir en betydande kostnadsökning med tanke på situationen, säger Tordsson.

Förseningen är olycklig, inte minst för skolverksamheten, enligt Tordsson.

– Verksamheten är väldigt ansträngd. De har trängt ihop sig i provisoriska lokaler, i befintliga utrymmen. Det frestar på för både personal, föräldrar och barn, säger Urban Tordsson.

– Men verksamheten har gjort bedömningen att de klarar av en period till av prövning, tillägger han.

Ekonomisk uppgörelse

Från kommunens sida har man tidigare sagt att avtalet med Nässjö Bygg togs i samförstånd med entreprenören.

Hur kommer ni att agera mot den första entreprenören som inte fullföljde uppdraget?

– Det blir en ekonomisk uppgörelse med denne när vi har samlat ihop fakta och fått en klar bild över situationen. Vi hoppas klara ut det utan att behöva stå inför skranket, som man säger. Vår ambition är helt klart att slippa ta det till domstol, säger Urban Tordsson.