Skaterampen har varit på gång i flera år. Beslutet att uppföra den fattades redan 2015. Det skulle ha skett året därpå, men när inga pengar öronmärkts för ändamålet prioriterade kommunen i stället att förbättra utemiljön på Furulidskolan.

En annan förklaring till förseningen är att det varit diskussioner om var rampen ska placeras. Furulidskolan och Svartåparken har nämnts som tänkbara platser.

Till slut föll valet på hockeyrinken, vid före detta Svartåparken. Det innebär att den befintliga asfaltsytan kan utnyttjas, vilket ger mer pengar över till själva skaterampen.

Mobil ramp

Ola Gustasfsson, fritids- och näringslivsansvarig i kommunen, upplyser om att det blir en mobil ramp, som ska plockas ner under vintern så att hockeyrinken kan användas till skridskoåkning.

– Det ger oss också frihet att ändra och köpa till nya grejor.

Dessutom blir det möjligt att flytta skaterampen till en annan yta.

– Det är inte avsikten, men ger oss en handlingsfrihet som känns bra.

Nu är det klart med upphandlingen. Två anbud hade kommit in och det blir Kompan AB, som får i uppdrag att leverera skaterampen. Företaget hör hemma i Mölnlycke och har bland annat lekplatsutrustning och fitnessprodukter som affärsidé.

Budgeten för skaterampen är 430 000 kronor och leverantören får stor frihet när det gäller hur den ska utformas.

Annons

– Man får inte jättemycket för de pengarna, påpekar Ola Gustafsson.

Rampen ska monteras upp inför sommaren.

– Det blir lagom till sommarlovet.

Läs mer: Axel vill ha en skatepark

Läs mer: Skateramp i stället för välkomstskyltar