Fastigheten, som har beteckningen Sågen 1, ägs av Lövsta Fastigheter. Den har pekats ut som lämplig för ett nytt blåljushus.

En motivering till det är det relativt centrala läget. Det innebär bland annat att det blir enkelt för deltidsbrandmännen att ta sig till området vid inryckning.

Blir smidigt

Annons

Bedömningen är också att det kommer att bli smidigt att ta sig ut på riksväg 132 via Grännavägen när räddningstjänsten ska rycka ut. Samtliga industriområden i tätorten kan också nås relativt snabbt.

Lövsta Fastigheter har ställt sig mycket positiv till avstyckning och försäljning av mark till Aneby kommun.

Allmänna utskottet har beslutat att köpa en del av Sågen 1 för 465 000 kronor. Det handlar om en yta på totalt 13 564 kvadratmeter. Den är avgränsad av infarten från Grännavägen till Lövsta industriområde i söder till tankstationen vid korsningen med Stigbergsvägen i norr.

34 kronor

Priset är 34 kronor per kvadratmeter. Det är samma pris som Aneby kommun tar vid försäljning av industrimark.

Ursprungligen diskuterades en tomt på cirka 8 000 kvadratmeter. I för- och detaljplaneringen och tillsammans med fastighetsägaren kom man dock fram till att det var bättre att stycka av en något större tomt.