Ett blåljushus ska ersätta den nuvarande brandstationen. Den nya byggnaden kommer att ge möjlighet att inrymma även polis och ambulans. Byggnationen, som klubbades av kommunfullmäktige i höstas, är budgeterad till 21 miljoner kronor.

Tanken var att uppföra blåljushuset på Lövsta industriområde, på Anebyhus före detta fastighet. Som tidningen tidigare berättat försenas projektet. Detta sedan det visat sig att den tänkta byggplatsen innehåller föroreningar.

Det handlar framför allt om klorfenoler, men även oljeföroreningar och spår av bekämpningsmedel samt dioxiner. De finns i den stora mängd bark som ligger på området. Det kan påpekas att föroreningarna inte utgör någon fara så länge barken inte flyttas.

Om blåljushuset ska kunna byggas krävs det att barken transporteras bort och saneras. Det beräknas kosta sju miljoner kronor.

Annons

Som samhällsbyggnadschef Michael Wirestam förklarat tidigare finns de pengarna inte, därför måste bygget ske på en annan plats. Nu har kommunstyrelsen beslutat var.

Även den här gången är det Lövsta industriområde som gäller, mitt emot Novumhuset.

— Det blir mellan Åke Byggs nybygge och bensintankarna, med utfart mot Stigbergsvägen, preciserar kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Samma pris

I likhet med det ursprungliga området ägs marken av Lövsta Trähus. Priset blir också det samma, det vill säga 34 kronor per kvadratmeter. Det handlar om en yta på 8 600 kvadratmeter, vilket innebär en kostnad på cirka 300 000 kronor.

Fälth poängterar att det inte finns några föroreningar i den mark som nu är aktuell för blåljushuset. Nämnas kan också att kommunen ännu inte hade hunnit köpa marken för den ursprungliga platsen.

Upptäckten av föreningarna och markflytten innebär att det nya blåljushuset försenas. Den ursprungliga tanken var att byggnaden skulle vara färdigställd strax efter sommaren 2018. Nu hoppas samhällsbyggnadschef Michael Wirestam att det blir klart till årsskiftet 2018-2019.

— Vi räknar med att komma i gång med upphandlingen inom kort och att kunna göra en utvärdering strax före semestern, säger han.