Teknisk utrustning som underlättar och förenklar arbetet inom den kommunala omsorgen ligger i tiden. Även Tranås är intresserad och den mässa i Kista som cheferna nyligen besökte följs upp med en lokal variant.

Kan påverka

Mässan arrangeras den 30-31 mars, i Holavedsgymnasiet och det blir obligatorisk närvaro för omsorgspersonalen. Mässan är både fortbildning och en möjlighet för anställda att vara med och påverka arbetet.

– Efter mässan får personalen lämna förslag på vad man vill att Tranås prövar. Vi räknar med att komma i gång till hösten, säger t f socialchef Rosie-Marie Fors.

Vårdtagarna ska också ha inflytande över vad som används och testerna bygger på frivillighet. Utrustningen kan vara mattor som signalerar när någon ramlar, konstgjorda katter som spinner eller kameror som blir personalens öga nattetid hos hemtjänsttagare.

Det finns kommuner som infört systemet med kamera och Tranås är på gång under året - hos den som vill. Ingen ska bli påtvingad något som känns obekvämt.

– Integritetsfrågorna är viktiga, säger socialnämndens ordförande Mats Antonsson (KD).

Mässa för alla

I slutet av april invigs dessutom en lägenhet på Berget som är uppbyggd med olika typer av välfärdsteknologi. Dit kan personal och andra gå för att på plats se hur utrustningen fungerar.