Satsningen går ut på att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar i kommunen.

Eftersom fler unga behöver lockas till vården är det inom särskilda boenden och i hemtjänsten de kommer att jobba.

Målgruppen är arbetslösa mellan 19 och 25 år. Planen är att under 12 månader anställa 25 ungdomar, med start i oktober.

Tanken är att arbete ska kombineras med utbildning och introduktionsplanering. 75 procent av anställningen utgörs av arbete och 25 procent av studier och handledning. Det blir kommunens uppgift att utbilda handledare.

Västra vux får i uppdrag att sköta själva utbildningen. Ungdomarnas ersättning blir 75 procent av Kommunals lägstalön. Kommunen slipper betala arbetsgivaravgifter och får dessutom bidrag från staten.

— Lönekostnaden tas inom socialtjänstens budget, kompletterat med eventuella anställningsstöd från arbetsförmedlingen, säger kommunens personalchef Maria Ejhed.

Enligt Socialchef Sara Erlingson är det mycket viktigt att få unga människor att intressera sig för vård och omsorg.

— Satsningen ska ses som en rekryteringsåtgärd. Här finns chansen till både utbildning och anställning, säger hon.

Läs mer i Tranås Tidning.