Det var efter en debatt, i samband med att två medborgarförslag behandlades, som kommunfullmäktige tog beslut om en enkätundersökning.

Medborgarförslagen handlade om att kommunen ska undersöka möjligheten att bygga äldreboende ute i Gripenberg och Sommen. Förslaget avslogs av kommunfullmäktige, däremot fick Socialdemokraternas Mikael Stenquist igenom sitt yrkande om att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur intresset faktiskt ser ut.

– Vi måste veta vad våra invånare tycker och tänker.

Viss begreppsförvirring

Suzanne Schöblom (V) framhöll – precis som flera andra ledamöter senare också skulle göra – begreppsförvirringen som finns och påpekade att det ju finns olika typer av boenden för äldre.

– Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att det finns underlag för någon form av trygghetsboende ute i våra mindre tätorter. Det finns många fördelar. De äldre skulle kunna bo kvar i bygden och leva ett självständigt liv längre och det skulle också underlätta mycket för hemtjänsten.

– Det skulle även vara ett steg för att stärka de mindre orterna i kommunen. Det talas mycket om landsbygdsutveckling och att vi ska låta hela landet leva och det tycker vi att vi ska göra verkstad av och få fler funktioner i de mindre orterna.

Mats Antonsson (KD), socialnämndens ordförande, höll med om att det råder förvirring kring de olika boendeformerna för äldre.

Annons

– Det har varit så i många år. Det är inte alldeles enkelt och måste redas ut om en enkät ska göras.

Måste bli tydligt

Även Eva Engström (C) och Anne-Christine Backlund (KD) stödjer idén om en enkätundersökning, men tycker att den ska göras i samband med kommunvisionen som tas fram. Backlund tryckte även på att begreppsförvirringen måste lösas så att det i enkäten blir tydligt för dem som svarar.

– Så att vi inte står här utan att veta vad det är vi har fått svar på.

Anders Wilander (M) tog upp ett privat initiativ som innebar att bygga hyresrätter ute på landsbygden. Projektet fick tillstånd av kommunen, men stoppades på grund av överklagande.

– Jag hoppas verkligen entreprenören fullföljer planerna för då får vi ett bra test på hur intressant det är att bo kvar där ute även som äldre.