Flera höll med om att en hall vore trevligt för Linderås. Men andra satsningar är mer angelägna och det saknas ekonomiska muskler, var det samstämmiga beskedet. Voteringen slutade 35-6 för avslag, ett besked som möttes med en reservation från Sverigedemokraterna.

Bu-förvaltningen har uppskattat byggkostnaden till cirka 45 miljoner kronor, vilket skulle ge en årshyra på 3,2 miljoner kronor. SD har ifrågasatt prislappen och vill utreda kostnaden i samarbete med bygdeföreningen.

Lönsamt tycker SD

– Det här kan vara en av de mest lönsamma skolinvesteringar vi kan göra, så jag yrkar naturligtvis bifall till motionen, sa Torbjörn Johansson (SD) som inledning på debatten.

Annons

– Vi har rätt stora investeringar framöver och vi är lite bekymrade över att inte få dem till stånd, svarade bu-nämndens ordförande Leif Andersson (C). Just nu byggs fritids ut i Linderås, det är vad vi mäktar med. Jag kan förstå Linderåsborna, att de vill ha hallen, det har jag full respekt för. Men skolans behov täcks av hallen i Gripenberg.

En miljon

Oppositionsrådet Mikael Stenquist (S) sa:

– Vi kan stödja en hall om ni kan tala om hur vi ska finansiera hyran. Bygdeföreningens förslag ger en ökning av hyran med en miljon kronor. Det är i alla fall 250 000 kronor mer än taxikostnaderna för att skjutsa elever till Gripenberg.

Björn Forsell passade på att ge en känga till bu-nämnden för hanteringen av Fröafallsskolans tillbyggnad.

– Vad jag har hört har förslaget ritats om sju gånger. Hade man byggt enligt första förslaget hade man haft pengar till flera hallar, sa Forsell.

Ganska överens

Mats Antonsson (KD) pratade också om ekonomin:

– Vi måste lägga fokus på det vi har på den primära listan, inte gå vidare och satsa på den här hallen när vi ser vilka kostnader det skulle medföra.

Torbjörn Johansson vände sig till oppositionsrådet:

– Jag vill tacka Stenquist, det verkar som om vi är ganska överens.

Eva Engström (C) ville bredda debatten:

– Vi måste sätta förslaget i relation till de landsbygdsutvecklingsfrågor vi jobbar med. Det är väl ingen som inte vill ha en hall, men det måste ställas i relation till andra investeringar. Adelöv har långtgående planer på att bygga en hall där man tänker sig egenfinansiering. Vi har en fiber som inte är utbyggd överallt. Det är många stora investeringar som skulle behöva göras långsiktigt. Vi får diskutera det här framöver, i kommunvisionsarbetet.