Den stora frågan, säger styrelseordföranden Lars Asklöf, är va-byggnationen. Till Ralingsås blir det en överföringsledning redan i år. Men vilken kombination av överföringsledningar, samt nybyggnationer och renoveringar av va-verk, ska det vara i resten av kommunen?

– Härnäst måste vi lösa va-biten i Hultrum och därefter i Frinnaryd och förhoppningsvis även Sunhult. Inläckaget där måste dock ordnas först så att vi inte pumpar onödiga mängder vatten till reningsverket, säger Asklöf.

Längre fram ligger även en lösning för Hullaryd samt Haurida och Lövudden-Fågelkärr. I Askeryd är ett nytt avloppsverk redan på gång.

En framtidsfråga är även den om läkemedelsrester. I avloppsvattnet finns mycket sådant, men ingen bra metod för rena det.

Annons

På avfallssidan kommer Amaq under året att titta på en ombyggnation av återvinningscentralen.

Bättre arbetsmiljö

– Den fungerar jättebra, men vi vill se vad som kan bli ännu bättre. Det är för dålig arbetsmiljö på vissa ställen och skulle även kunna bli mer rationell.

Han berättar också att man skulle vilja förädla avfallet mer och kunna dela upp i fler fraktioner.

Amaq ska även utreda möjligheten med solfångare, till varmvatten eller el är inte klart, men tanken är att de ska stå vid den nya pannan och eventuellt även vid reningsverket i Aneby. Man ska också se på kombinationen fjärrvärmepanna och solpaneler.

– Vi ser det som ett sätt att arbeta framåtriktat, säger Asklöf.

Snart är det även dags att koppla på den nya vattentäkten vid Jularp. Med den blir vattnet mindre hårt.

– Det kan ju vara ett problem för vissa maskiner och på så vis blir vattnet bättre. Samtidigt har vi redan ett bra vatten, ett grundvattenuttag och inte från någon sjö, säger han.