Vetlanda-Posten har i en rad artiklar skrivit om Sten-Gunnar Hörbergs kontroverser med framförallt Länsstyrelsen i Jönköpings län. I februari 2012 förbjöds Hörberg att tills vidare ha hand om hov- och klövbärande djur. Trots förbudet hade Hörberg hand om tio hästar och 17 får. I januari 2016 åkte polisen efter ett beslut ut till Hörbergs arrenderade gård i Sand utanför Vetlanda för att omhänderta djuren. Enligt åtalet mot Hörberg satte sig Hörberg till våldsamt motstånd när förrättningen skulle utföras.

”Han har krängt med armarna och kroppen, spjärnat emot och sparkat omkring sig med benen och på så vis försökt hindra poliserna i deras myndighetsutövning”, står det i åtalet.

Vill inte namnge

Hörberg döms också för att ha gjort sig skyldig till olaga intrång. I oktober 2016 tog sig Hörberg obehörigen in i en ladugård i Nässjö kommun där några av hans hästar förvarades. Hörberg har erkänt att han gjort sig skyldig till olaga intrång men har i övrigt förnekat vad åklagaren lagt honom till last. Sten-Gunnar Hörberg gav i tingsrätten en förklaring till varför de omhändertagna djuren, till en början fanns på hans gård. Hästarna ska enligt uppgiften inte ha skötts om av Hörberg utan det gjordes av en person som han inte ville namnge inför domstolen. Fåren ska ha ägts av Hörbergs bror och även dessa sköts om av den icke namngivne personen. När polisen anlände till platsen kom för att omhänderta djuren ska Hörberg ha gått till boningshuset för att ringa till sitt advokatombud.

”På vägen dit hamnade jag framför polisbilen och blev omkullkastad och misshandlad. Det hade inte förekommit någon ordväxling innan och jag förhöll mig hela tiden passiv”, förklarade Hörberg i rättssalen.

”En efterhandskonstruktion”

Annons

Poliserna som omhändertog djuren hördes också i Eksjö tingsrätt. De uppgav att de vid besöket hade telefonerat till Hörbergs bror, och att denne då svarat att han inte hade något med hästarna eller fåren att göra. Polismännen uppgav att fårtackorna såg nyklippta ut. Tingsrätten har inför sitt domslut tittat på hur djurskyddslagen ser ut. Bestämmelserna ”att ha hand om djur” är inte direkt kopplat till ägarförhållandet utan avser den som direkt eller indirekt har inflytande över djurhållningen.

”Det har inte framkommit annat än att det var Hörberg som bedrev jordbruk på fastigheterna. Det ter sig då anmärkningsvärt om annan person skulle sköta just djurhållningen”, skriver tingsrätten.

Tingsrätten har också svårt att förstå varför Hörberg inte kan namnge den person som enligt honom är ansvar för djurhållningen.

”Den uppgiften ter sig onekligen som en efterhandskonstruktion”, menar tingsrätten.

Tingsrätten menar också att det är styrkt att Hörberg uppsåtligen försökte hindra poliserna att omhänderta djuren. Därför har han gjort sig skyldig till våldsamt motstånd, menar tingsrätten.

Hörberg förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret. De brott han nu har gjort sig skyldig till har sammantaget inte högre straffvärde än att påföljden kan bestämmas till böter, resonerar tingsrätten.