– Vi tycker att det känns stimulerande att få informera om den verksamhet och de olika specialiteter som finns inom medicin- och geriatrikkliniken, så att våra medborgare, både patienter, studenter och andra får veta mer om de sjukdomar vi behandlar på kliniken, säger Inger Ahlström, biträdande verksamhetschef för medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset.

Under många år har det finns en psykiatrivecka på Höglandssjukhuset men medicin- och geriatrikkliniken har varit mer anonyma, menar Inger Ahlström. De föreläsningar som man haft är till exempel enstaka stroke- och diabetesföreläsningar i samband med nationella temadagar.

– Nu vill vi visa hela vårt arbete och de specialiteter vi har. Vi har stor samlad kompetens och ett upptagningsområde som är hela Höglandet, det är viktigt att man får se vad som finns här och att man kan få träffa olika företrädare. Det gör det enklare om man sedan kommer hit som patient eller närstående, förklarar Inger Ahlström.

Lärorikt för alla

Föreläsningarna kommer att hållas i sjukhusets aula den 19–29 oktober och är kostnadsfria. Någon föranmälan behövs inte.

– Vi vet inte om det blir mycket eller lite folk, men var och en som kommer är viktig och varmt välkommen. Det känns viktigt att få förmedla vårt arbete och vår kompetens även om det bara är några enstaka som kommer, säger Inger Ahlström.

På fredagen är temat endokrinologi och hematologi (diabetes, sköldkörtelsjukdomar med mera), temat de övriga dagarna är neurologi (sjukdomar i nervsystemet), kardiologi (hjärtsjukvård), dialysenheten, geriatrik (åldrandets sjukdomar) och mag- tarmsjukdomar och lungsjukdomar.

Annons

Intressant arbetsplats

Bland föreläsarna under veckan kommer till exempel personer från patientföreningarna att finna och berättar om föreningarna och sina upplevelser. Inger Ahlström menar att den här veckan med öppet hus också är en vecka då de kan få lära sig mycket.

– Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor och det kommer vara intressant och lärorikt för oss att se vilka frågor vi får. Då får vi veta vad är det vi behöver vara tydligare med. Vi tror på den här veckan, säger Inger Ahlström.

Hon hoppas också att veckan med föreläsningar ska locka studenter och eventuella blivande medarbetar.

– Vi vill visa att det finns en stor och spännande arbetsplats hos oss. Som min chef sa till mig när jag började 1985, Höglandssjukhuset är ett storsjukhus i miniatyr. Det stämmer, för vi har väldigt många specialiteter, avslutar Inger Ahlström

Programmet finns i sin helhet på regionens hemsida.