Den gångna helgen har det varit en stormig debatt om ett inlägg i gruppen ”Du vet att du är från Vetlanda när”. Bakgrunden var att gruppens administratör, Berntholof Karlsson, under lördagen gjorde ett inlägg där han påtalade att han då och då får medlemsförfrågningar till gruppen från invandrare som kommit till Vetlanda från andra länder.

”För att bli medlem i vår grupp är kravet ovillkorligen att man ska kunna skriva och tala det svenska språket”, skrev han.

Fruktansvärd ton

Detta vållade stort rabalder på sidan. En del hävdade att denna inställning gjorde det svårare för nya Vetlandabor att integrera sig i samhället. Det påtalades att många medlemmar inte gör några egna inlägg utan endast vill läsa och följa med om det som händer i Vetlanda. Några av inläggen var rent rasistiska. Om detta håller administratören själv med om.

— Det stämmer att tonen i en del kommentarer var rent fruktansvärd. De allra värsta tog jag bort direkt. När debatten urartade beslutade jag mig för att ta bort hela inlägget, och skrev då en förklaring till varför jag gjorde det, förklarar Karlsson.

Han berättar också att han personligen har fått utstå grova påhopp med anledning av hans inlägg.

— Möjligen uttryckte jag mig fel när jag skapade inlägget. Men min mening har aldrig varit att kränka eller skada någon, säger han och fortsätter:

— Men det jag har varit utsatt för efter mitt inlägg känns tufft och obefogat. Utöver kritiken på facebook har jag fått sms och andra meddelanden där folk har kallat mig för ”brunskjorta” och ”nazistjävel”. Det är verkligen inte ok.

Annons

Vad hade du för avsikt med inlägget, där människor som inte kan tala eller skriva svenska inte är välkomna i gruppen?

Vi har många äldre medlemmar i gruppen som endast förstår svenska. Det är meningen att alla medlemmar ska förstå och kunna ta del av det som skrivs i gruppen. Många har påtalat att man kan använda översättningsverktyget Google Translate, men det är inte heller alla som klarar av det, säger Karlsson.

Är då inte risken med denna inställning att man utesluter många nya Vetlandabor som vill integreras i Vetlanda?

— Jo, det kan det vara. Jag är den sista som vill neka någon att bli integrerad och jag är på intet sätt invandrarfientlig. Jag har dock fått en del medlemsförfrågningar från personer i utlandet, vars profiler jag har kollat in och det har visat sig att de inte har någon anknytning till Vetlanda. De har jag nekat och här anser jag att jag har agerat rätt, säger han och fortsätter:

— Jag nekade också en man jag träffade i en matbutik och som frågade om gruppen. Han kunde inte ett ord svenska. Jag sa att han var välkommen när han kunde mer svenska. Jag förstår att detta är känsligt men det var det ställningstagande jag gjorde då.

Kritisk till beslut

Tidningen har fått en del synpunkter från medlemmar som är kritiska mot Berntholof Karlssons inlägg.

— Jag är kritisk till att administratören själv tar ett sådant här beslut och hur det har hanterats efteråt. Jag tycker inte att man följer de regler som finns i gruppen, det vill säga att alla ska vara välkomna i gruppen. Jag upplever nu att det är svårt att veta vad som gäller, vilka är egentligen välkomna i gruppen? Jag anser att alla som är intresserade av Vetlanda och som bor här självklart ska kunna vara medlemmar. Jag anser också många rasistiska inlägg inte togs bort direkt. Egentligen vill jag inte tillhöra en grupp där dessa åsikter finns, säger denne uppgiftslämnare som menar att det handlar om hets mot invandrare när personer med utländsk bakgrund utesluts.

En annan skriver ”Trodde Vetlanda välkomnade nyanlända, känns inte så. Det är kränkande tycker jag”.

Hur ser du på framtiden för gruppen? Har denna händelse påverkat?

— Jag vill att vi ska återgå till det vi hade innan, en lugn och fin grupp med gott och underhållande samtalsklimat. Detta är en grupp som har vuxit enormt, vi är nu drygt 7 100 medlemmar och jag ser positivt på framtiden. Är det så att folk inte vill ha mig som administratör då kliver jag åt sidan. Men jag har, utöver kritiken, fått mycket bra stöd så än så länge och är jag taggad på att fortsätta och utveckla sidan, säger Berntholof Karlsson.