– Vi har våra pressetiska regler att förhålla oss till och dem följer vi. Det betyder att vi ska iaktta stor försiktighet och visa stor hänsyn vid enskilda fall.

Vilka är det som journalisterna skyddar genom reglerna?

– Det är ju privatlivet, med omsorg om familj, anhöriga och andra närstående som drabbas svårt. Man kan ju också fråga sig hur stort allmänintresset är vid enskilda fall, så det är bra att de etiska reglerna finns och följs.

Hur ska vi då kunna skriva om självmord?

– Vi kan lyfta frågan om psykisk ohälsa som är ett stort och växande samhällsproblem. Vi kan hjälpa till med att sprida kunskap också om självmord och den problematik som omgärdar det. Där har vi som jag ser det en viktig roll att spela.

Om det skulle uppstå dramatik och offentlig uppståndelse kring ett självmordsförsök. Hur ska vi som nyhetsmedia hantera det?

– Det är en jättesvår fråga och då får vi bedöma situationen utifrån vad som hänt och om och hur det har påverkat samhället runtomkring, och även om det har påverkat allmänheten.

Finns det behov av att tala mer om självmord, tror du?

– Ja, det tror jag att det gör. Det är bra med öppenhet och mer kunskap. De publiceringar vi nu gör, till exempel, visar ju på hur man från samhället jobbar med frågan och att det finns hjälp att få. Kanske gör vi också lite nytta på vårt sätt.

Annons

Relaterat: "Det är inte farligt att prata om självmord, men man ska inte prata om metoder"