Vi brukar vara försiktiga med att berätta var havsörnen håller till, eftersom arten är känslig för störningar. Men visst stämmer det att den idag har etablerat sig i Sommen, säger Peter Hellström, ansvarig för projekt Havsörn.

Sommen erbjuder en mycket gynnsam miljö för havsörn. Med all sannolikhet har arten tidigare haft ett starkt fäste vid sjön. Det är roligt att den nu är tillbaka.

Projekt Havsörn följer noga artens utveckling i landet. Övervakning av och fortlöpande arbete för att skydda boplatser är ett viktigt inslag i projektet - som är en sann framgångssaga och visar värdet av uthålligt arbete för rädda en akut hotad art.

På 70-talet var havsörnen på väg att utrotas på grund av påverkan från miljögifter. Den var försvunnen på de flesta av sina traditionella häckningsplatser och återfanns endast i otillgängliga delar av landet, främst havsbandet. Idag finns mer än 2 500 havsörnar vid den svenska kusten och insjöarna.

— Havsörnen är på väg att återerövra Sommen och andra stora insjöar där den tidigare höll till, berättar Peter Hellström.

Annons

För många är havsörnens återkomst till Sommen ingen nyhet. Naturvänner, fritidsfiskare och seglare har säkert glatt sig åt att följa den imponerande rovfågeln på spaning efter byte högt över vattnet till och från under en längre tid.

— Vi tror att det vara ett tredje häckande par på gång i Sommen. Dessutom uppehåller sig återkommande ungfåglar vid sjön. Det är svårt att säga hur många revir det finns utrymme för. Men minst fyra skulle jag tro, säger Peter Hellström.

För Sommens hotade öringbestånd är havsörnarnas entré välkommen. På rovfågelns meny står skarv, vars framfart i Sommen varit negativ för öringen.

Den omfattande stödutfodring projekt Havsörn drog igång på 70-talet blev starten på artens uppgång, dels för att kvarvarande fåglar fick giftfri mat, dels för att det bidrog till att minska dödligheten bland de fåtaliga men ack så värdefulla ungfåglarna.

Idag behövs inte längre något matstöd. Övervakning och skydd är numera projektets viktigaste delar.

— Havsörnen är känslig för störningar kring boplatsen. Det är viktigt att den får vara ifred, säger Peter Hellström.

Vindkraftverk kan utgöra ett problem för arten.

— Sju, åtta fåglar har dött i samband med kollisioner i den stora vindkraftpark som finns på Gotland. Så visst finns det anledning att ta hänsyn till arten vid planering av nya vindkraftverk, säger Peter Hellström.