Liberalerna Erik Nygårds, Kurre Carlson och Frida Gårdmo har föreslagit att ensamkommande flyktingungdomar som fyllt 18 år ska få stanna i Tranås och slutföra sin gymnasieutbildning. Det handlar om dem vars asylutredning inte är klar alternativt inte vunnit laga kraft. Beslutet blev återremiss eftersom frågan utreds på riksnivå. Under debatten svingade Erik Nygårds kraftigt åt flera håll och hans påståenden fick både Mikael Stenquist (S) och Björn Forsell (SD) att ilskna till.

– Skärp till dig, sa Björn Forsell.

– Sorgligt, sa Mikael Stenquist.

– Jag tycker inte att debattläget är så illa, svarade Nygårds.

Vem betalar?

Ett annat förslag som diskuterades var KD-motionen om att fräscha upp Hättebaden. Svaret blev att planering, utveckling och investering ska ske i flera steg under kommande år. Mats Antonsson, som skrivit motionen, tackade för snabb hantering och bra bemötande. Björn Thiele (S) saknade dock förslag på hur det ska finansieras.

– Jag tror att det blir ett ganska stort projekt.

De båda resonerade kring vilken nämnd som ska betala vad.

– Lyft det till kommunstyrelsen om ni inte kan komma överens mellan tekniska och kultur och fritid, sa Antonsson.

Vem var först?

SD har föreslagit sänkta hastigheter vid förskolor och teknik- och griftegårdsnämndens ordförande Jennie Saxfeldt (M) påpekade att arbetet redan inletts när partiet skrev motionen. Forsell vidhöll att SD lanserat idén varpå Björn Thiele (S) skämtsamt inflikade att han nog faktiskt var först.

– Detta visar att inga idéer är nya, sammanfattade fullmäktiges ordförande Per Ulfsbo (L).

Centern fick gehör för sin motion om att utreda en strategi för träbyggnation. KD:s Anne-Christine Backlund framhöll att det ska gälla kommunens byggsatsningar, inte privatpersoners eller företags. Erik Nygårds (L) var inne på samma linje.

– Byggnation är viktigt, låt inte en sådan här strategi minska byggandet, sa han.

Ja blev det också till att utreda förutsättningarna för att starta en entreprenörsutbildning, både för ungdomar och vuxna. Förslaget har lagts av Socialdemokraterna.

– Det här är inget nytt påhitt, det finns på flera håll i Sverige med goda resultat, sa Mikael Stenquist.

Miljöpartiet har föreslagit att kommunen ska använda begriplig svenska och undvika krångliga ord när handlingar skrivs. Motionen anses besvarad. Det pågår ett sådant arbete i kommunen.