Till fördelningsstationen kommer den el som bolaget får från regionala nät. Enkelt förklarat fördelas den sedan till det interna nätet samtidigt som spänningen minskas.

Den nuvarande stationen ligger i anslutning till det kommunala elbolagets kontor på Smedjeholmen. Den är gammal och tillgången på reservdelar är begränsad. Dessutom är det inte helt riskfritt ur miljösynpunkt.

— Att ha oljefyllda transformatorer precis vid Svartån är inte bra, säger Tranås Energis vd Niklas Johansson.

Det är dock inte främst av miljöskäl som fördelningsstationen får en ny placering, mitt emot infartsvägen till Bredstorps IP.

Annons

— Vi har valt att bygga den där för att kunna ta emot produktionen av den vindkraft vi planerar för i Ydre kommun.

Den beräknade kostnaden för nybygget är 40 miljoner kronor. Fördelningsstationen finns med i elbolagets långsiktiga investeringsplan och för några år sedan köpte man marken av Tranås kommun.

Byggnaden blir 26 meter lång och 12 meter bred. Stationen kommer att vara helt torrisolerad och inbyggd i huset. Nya kablar ingår också i investeringen.

— Stationen blir av modernaste snitt och helt miljövänlig. Ingen olja ska användas.

Eftersom det handlar om en så stor investering ska den klubbas av kommunfullmäktige. Det sker någon gång under hösten.

— Vi hoppas att bygget ska komma i gång nästa år och senast 2018, säger Niklas Johansson.