Det är fram till den 9 december som detaljplanen för Bulsjö 3:82 finns ute för samråd. För att ta del av planhandlingarna kan man vända sig till kommunkontoret och biblioteket i Österbymo eller hitta dem på kommunens hemsida.

Marken det handlar är på cirka sju hektar och ska användas som tomtmark för industribebyggelse. Det ligger cirka en kilometer nordost om Österbymo centrum. Det är Ydre kommuns om äger marken.

— Redan på 1970-talet fanns det tankar om att göra det här området till ett nytt industriområde. Området är på drygt sju hektar men det finns möjlighet att utöka det, berättar Urban Tordsson, teknisk chef på Ydre kommun.

Flytta verksamhet

Annons

Urban berättar att det är viktigt med utveckling på industrisidan och att det därför behövs mark att tillgå.

— Det kan bli så att viss verksamhet flyttas över från industrimarken vi har i dag. Till exempel finns det tankar om att flytta återvinningsstationen.

— Det här är ganska bra läge för industrimark eftersom det ligger nära samhället. Man kan ta sig dit genom gång- och cykelvägar. Det är enkelt för transporter att åka till platsen, säger Urban Tordsson.

En samrådskväll

På kvällen torsdagen den 1 december kommer det att vara ett samrådsmöte på Ydre kommuns kommunkontor.

— Då kommer du att kunna få information om planen samt möjlighet att ställa frågor om den. Det är inte alltid så lätt att förstå byggrätt och så vidare. Antalet deltagare som kommer på sådana här samrådskvällar varierar ganska mycket.

Om det är någon som har synpunkter på detaljplanen kan de skriftligen lämnas till Ydre kommun. De ska vara inlämnade senast den 9 december.