Det är från och med den här och de kommande två veckorna, som framkomligheten kommer att vara begränsad för trafikanterna. Det gäller från cirkulationsplatsen vid Majorsplan, längs Grännavägen, fram till Griftegårdsgatan. Anledningen är pågående beläggnings- och gatuarbeten.

Kommunen uppmanar trafikanterna att följa skyltningen som finns på plats och välja annan väg om det är möjligt.

Relaterat: Tre nya projekt med gång- och cykelvägar – då inleds bygget