Gruvor idag skiljer sig avsevärt från tidigare. Storskalig brytning av låghaltiga malmer påverkar större områden. Utöver själva dagbrottet kommer verksamheten omfatta avfallsupplag, sandmagasin och dammar, sammanlagt en yta på cirka 10 kvadratkilometer. Föroreningar såsom giftiga tungmetaller sprider sig vidare och i riskområdet ligger flera skyddade Natura2000-områden, vattenskyddsområden, kulturmiljöer och många boende. Allt vatten från hela gruvområdet avses ledas till Adelövån som kommer få ett kraftigt ökat flöde.

Genom utsläpp av processvatten mot Adelövån riskeras även Noen, Ralången, Svartån och vattensystemet mot sjön Sommen och norrut att förorenas. Lakning från upplag av krossat berg som innehåller exv uran kommer att ske mot både Vättern och Adelövån. Det största hotet vid denna typ av gruvor är dock dammbrott, något som bland annat katastroferna i Mount Polley, Kanada 2014 och Bento Rodrigues, Brasilien, 2015 visat.

Hos oss i Miljöpartiet råder ingen tvekan. En gruva i Norra Kärr är ett hot mot såväl en av Sveriges allra viktigaste dricksvattentäkter, Vättern, som Svartåsystemet i vår egen kommun – för all framtid. Vi hoppas nu att även övriga partier i Aneby inte tvekar utan uttalar ett klart nej till gruvan.

Miljöpartiet de gröna i Aneby

Sibylla Jämting

Jan-Olov Adolfsson

Annons

Stellan Ölmeskog

Relaterat: Tranåspolitiker om gruvan i Norra Kärr: ”Ingen politiker är villig att äventyra dricksvattnet”