Den kartläggning som utförts av sajten Inte rasist men... visar att ett flertal hotfulla inlägg gjorts från Christian Wiklands Facebook-konto. Flera inlägg är en direkt uppmaning att skjuta personer med utländsk bakgrund.

Hur ser du på kommentarerna?

— Han är en enskild individ som skrivit något korkat. Jag behöver inte säga något annat än att det får stå för honom.

De sitter tillsammans i kommunfullmäktige och han låter bekymrad över uppgifterna som kommer fram.

— Så här får det inte va. Man blir lite bedrövad. Det är precis det här som inte får hända, säger han.

— Sådana här uttalanden hör inte hemma i Sverigedemokraterna.

Kan bli utesluten

Annons

Mats Trägårdh tror att Christian Wiklands FB-kommentarer kan bli ett ärende för medlemsutskottet, där man har att ta ställning till en eventuell uteslutning av medlem.

Monica Ewertson, Sävsjö, är ett färskt exempel på det. Höglandspolitikern gjorde inlägg på Facebook som partiet reagerade på. Hon blev utesluten tidigare i år.

Skadar det här partiet?

— Det är klart att det skadar partiet. Det handlar om en förtroendefråga så att säga. Det är aldrig bra, oavsett, svarar Mats Trägårdh.

— Återigen, det är jätteolyckligt. Sådant här ska inte förekomma. Tyvärr gör det ju det då och då.

Har Christian Wikland gett uttryck för sådana värderingar under partimöten?

— Jag har inte hört honom uttrycka sig på det här sättet innan, det har jag inte gjort.

— Man blir alltid lite förvånad. Man blir lite ställd, eller vad man ska säga.