– Ja, det är så det presenteras i prospektet och i detaljplanen, säger Sofia Petersson.

Annons

Att tre tomter bredvid och mitt emot kan bebyggas med parhus med totalt sex bostäder var inget Sofia och Sebastian hade väntat sig. Paret hoppas att politikerna ändrar detaljplanen för området.

Perfekta läget

– Jag är från Göteborg och har verkligen letat efter det perfekta läget, berättar Sofia. Vi valde Tranås och Norraby udde för den fantastiska naturen och närheten till sjön. Området är format med ganska stora tomter och mycket luft mellan husen. Parhusen blir något annat, med en föreslagen boyta på 400 kvadratmeter per tomt. Om parhusen minskas till 200 kvadratmeter så motsvarar det storleken av en friliggande villa och är helt okej för oss, fortsätter hon.

Möte i stadshuset

Sofia Petersson deltog i förra veckans välbesökta möte i stadshuset. Då informerade plan- och byggkontorets personal om planerna för de tre tomterna och om vad detaljplanen säger. I sin nuvarande utformning tillåter den parhus. Men den kan skrivas om.

Kommer ni att bygga oavsett hur kommunen gör?

– Om parhusen tillåts ändras karaktären på området. Då får vi fråga oss om Norraby udde fortfarande är intressant för oss, säger Sofia Petersson.