– Vi har upphandlat sanering för två miljoner kronor, säger Tom Johannesen, chef för kommunens tillväxtavdelning. Till det tillkommer kostnader för byggledare, miljösamordnare samt en del återställningsarbeten. Budgeten är på 3,7 miljoner kronor men givetvis hoppas vi att den inte behöver användas fullt ut.

Hela hösten

Startmöte hålls på måndag, därefter drar arbetet igång och beräknas pågå fram till årsskiftet. Holst Entreprenad AB från Jönköping vann upphandlingen och utför saneringen med Sweco som projektledare och miljökontrollant.

Det finns tungmetaller i marken från tidigare industrier och att kommunen skulle stå för saneringskostnaden var ett villkor när fastigheten 2014 såldes till Erik Hemberg Fastighets AB.

Annons

Provtagningar och tillstånd har tagit sin tid men nu är den delen avklarad. Kommunen har också lagt en del energi på ansvarsfrågan. Kunde någon tidigare ägare hållas ansvarig för föroreningarna och därmed tvingas betala åtminstone delar av saneringen?

– Vi har inte kommit någonvart, så det blir kommunen som betalar, säger Tom Johannesen.

Stängslas in

Huvuddelen av området, bland annat parkeringsplatsen, kommer att spärras av med stängsel. Bilister hänvisas istället till kommunens grusparkering på Spolgatan, vid Tranås Vårdcentrum. Däremot hålls strandpromenaden öppen för gång- och cykeltrafik.

Saneringen innebär att kommunen kan återuppta arbetet med att ändra detaljplanen för fastigheten, så att planen överensstämmer med nuvarande verksamhet.

När det gäller föroreningarna under huset finns det, enligt Tom Johannesen, inga beslut om att de måste bort.