– Det kan bli minst sex månaders försening eftersom räddningstjänstens tidigare övningsområde måste saneras, säger kommunalrådet Anders Wilander (M).

Det har gjorts en undersökning för flera år sedan, när planerna på bostäder började ta form. Då letade man efter brandsläckningsämnet PFOS i grundvattnet men hittade inget.

– Kunskapen om ämnet har ökat sedan dess och nu har man även undersökt marken och hittat ämnet där. Det visade sig att PFOS finns på ett större område, säger miljö- och hälsoskyddschef Fredrik Skaghammar.

Annons

Nu väntar arbetet med att utreda hur stor området är och hur giftet ska tas bort.

– Det blir ett detektivarbete, säger Skaghammar.

Det är kommunens avdelning för mark- och exploatering som jobbar med utredningen. Miljö och hälsa blir bollplank och också den som tar emot anmälan när en sanering ska göras. Krävs ett tillstånd utfärdas det av länsstyrelsen. Betalar saneringen gör Tranås kommun.

I veckan fick de tolv hushåll som visat intresse för området brev från Tranås kommun med information om läget.

Brandsläckning

Nio tomter kommer att påverkas av saneringen vilket innebär en försenad byggstart på dessa. Marken där hästgårdar är planerade påverkas inte. Detsamma gäller sju villatomter.

Åsens hagar är ett av Tranås kommuns senaste tillskott i utbudet av byggklara tomter. I vissa andra områden är det numera slutsålt.

– Den sista tomten på Norraby udde såldes nyligen, det har funnits lediga tomter ett tag men på slutet gick det snabbt. Nu kan vi färdigställa all infrastruktur, säger Anders Wilander.

Även samtliga tomter i Mostugan II är sålda.