På tisdag hålls ett samrådsmöte i samhället där Trafikverkets planer presenteras. Då kan de boende också ställa frågor och lämna synpunkter.

Den största delen i satsningen är en gång- och cykelväg längs Jönköpingsvägen. Från Tranås sett byggs gc-vägen på höger sida för att sedan skifta till vänster sida i höjd med Gärdesvägen och avslutas vid infarten mot Frinnaryd.


Foto: Cecilia Undfors

– Vi bedömer att det blir den bästa lösningen, säger Magnus Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Hållplatser

I arbetet ingår även en gc-väg längs Månstorpsvägen (dock inga förändringar över själva järnvägen) ombyggnad av två busshållsplatser samt tre belysta gång- och cykelöverfarter. Det blir även sänkt hastighet på Jönköpingsvägen, Stationsvägen och Månstorpsvägen.


Foto: Cecilia Undfors

Plankorsningen med järnvägen behålls. Den frågan har utretts tidigare och det finns skisser, men hittills har det fallit på kostnaderna.

– Däremot gör vi ingenting som motverkar en ombyggnation längre fram, säger Magnus Karlsson.

Vägplan

Viadukten då, den är ju ingen höjdare?

– Nej, och det känner alla till. Men för en ombyggnation krävs att den prioriteras av politikerna i Region Jönköpings län.

De nu presenterade satsningarna görs i samarbete mellan Trafikverket och Tranås kommun och kan genomföras först när vägplanen är klubbad. Beslut fattas under hösten.

Annons

– Det är därför vi satt sommaren 2019 som planerad byggstart. Arbetet beräknas vara klart samma höst, säger Magnus Karlsson.