Slutsatsen i årets frikyrkorapport lär nog få många att spärra upp ögonen. För flera läsare är nog inte storstad och frikyrka en naturlig kombination. Men faktiskt är det just där som frikyrkan har sin starkaste tillväxt just nu.

Samtidigt fortsätter frikyrkorna att tappa mark i de områden där man traditionellt har stått starkast. Dit hör bland annat Småland, Östergötland och Västerbotten.

Enligt rapportförfattaren Øyvind Tholvsen, som till vardags är knuten till samfundet Evangeliska Frikyrkan, finns det flera faktorer som talar för att frikyrkokartan är på väg att ritas om. Väger man dessutom in den katolska- och ortodoxa kyrkans framväxt finns det till och med mycket som pekar på att bibelbältet är på väg att förflyttas, säger han.

Vad tror du om utvecklingen framåt?

— Det är jätteintressant, och det vet man ju inget om. Men om trenden fortsätter så har vi färre, men större och mer livskraftiga församlingar. En annan trend är att Jönköpings roll som Sveriges Jerusalem lär bli mindre och mindre uppenbar.

Minskar fortfarande

Annons

Framför allt minskar antalet församlingar kraftigt, både i länet och i riket som helhet. Under den senaste femårsperioden, fram till 2015, har antalet församlingar i länet minskat med tio procent.

Tappet har dock inte lett till någon dramatisk medlemsminskning. Under perioden har frikyrkorna i länet endast tappat 3,3 procent av medlemmarna.

Det är i sin tur också en utveckling som följer trenden i riket. Blickar man tillbaka fem år har frikyrkoförsamlingarna bara tappat 107 medlemmar i landet. Men trots att siffran är försvinnande liten betyder det inte att kyrkan står utan utmaningar.

— Även om det sker en omritning av frikyrkokartan så minskar församlingarna betydligt. Och även om antalet medlemmar inte minskat så ökar samtidigt befolkningen och därmed minskar också andelen som är medlemmar, säger Øyvind Tholvsen.

En annan stor utmaning är att inkludera nysvenskar i församlingslivet.

Förklaringen bakom att nedgången har avtagit är bland annat att frikyrkan växer i Mälardalen och i storstäder som Malmö och Göteborg. I Stockholm växer frikyrkoförsamlingarna till och med snabbare än befolkningstillväxten.

— Det finns flera faktorer bakom. Huvudfaktorn är dels att det etableras många nya församlingar, men också att många församlingar bildas genom invandring. Migrantförsamlingarna är en stor bidragande orsak bakom ökningen.