Den fastighetsägare som uppförde en friggebod på kommunal mark inne i Aneby tätort fick först godkänt av kommunens tillsynsnämnd, men blev sedan anmäld av en granne för svartbygge. Anmälan avvisades först av tillsynsnämnden, men efter anmälan, och motanmälan av fastighetsägaren upphävde mark- och miljödomstolen tillsynsnämndens tidigare beslut.

Långdraget

Annons

Efter många turer till länsstyrelsen, som inte godtog kommunens förklaring om att det gällde en mindre avvikelse, återfördes ärendet tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden om fått i uppdrag att ta fram ett förslag.

Detaljplanen kan ändras

Förslaget innebär kortfattat att hela eller delar av den prickade mark som friggeboden står på, ska planeras om i detaljplanen, enligt samhällsbyggnadschefen Mikael Wirestam.

— I och med att hela friggeboden står inom den prickade marken kan det inte räknas som en mindre avvikelse. Förslaget från oss handlar om en förfrågan till kommunstyrelsen att göra om detaljplanen så att till exempel bara en meter är inom prickad mark. Då skulle ett bygglov kunna vara förenligt med detaljplanen, säger Mikael Wirestam och berättar att det är bara är kommunstyrelsen som kan ta den typen av beslut.

Gynnar fler fastighetsägare

Om kommunstyrelsen väljer att klubba igenom förslaget kan det bli möjligt för fastighetsägaren att få sin bygglovsanmälan godkänd. Samhällsbyggnadsavdelningen konstaterar i förslaget att detta är den bästa lösningen för ett flertal av fastighetsägarna i området.