— Men jag avslöjar inte nu vilka moment jag ska följa. Det tror jag vi väntar med, säger det socialdemokratiska statsrådet.

Det här är Aurora

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra förs..

Det här är Aurora

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.

Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss.

Källa: Försvarsmakten.se

— Rent generellt kan jag säga att Aurora är en oerhört viktig övning, dels säkerhetspolitiskt, dels för försvarsmaktens verksamhet.

Vi får en pratstund med försvarsministern på telefon under tisdagseftermiddagen. Peter Hultqvist är tillmötesgående och ger ett intryck av att vara lika lugn som vanligt, trots att hans framtid som statsråd är osäker. IT-skandalen inom Transportstyrelsen kan i slutändan leda till att S-profilen tvingas avgå i höst.

— Jag kör på som vanligt. Ändrar inte på något. Vi får se vad som händer, förklarar Peter Hultqvist, som tycks trivas mycket bra på sitt departement och den verksamhet han har ansvar för:

Annons

— Enligt min uppfattning har vi fått oerhört mycket gjort på departementet under senaste tre åren. Samtidigt har satsningen på förvaret ökat på ett sådant sätt att man kan tala om trendbrott. Det välkomnar jag. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och det är därmed nödvändigt att vi stärker både försvaret och totalförsvaret.

Peter Hultqvist framhåller att andan på landets förband är god och att personalen är positiv och angelägen att anta den utmaning försvarsmakten står inför med krav på stärkt och utvecklad verksamhet.

— Aurora 17 blir en viktig värdemätare för försvarets personal. Signalerar styrkor och svagheter inför framtiden. Den ger också många nya värdefulla kunskaper om allt från hur det är att ta emot hjälp från andra länder till att lära känna ny terräng.

— Det vi gör nu har vi inte gjort på 23 år. Mot den bakgrunden blir den avslutande utvärderingen betydelsefull. Vi behöver få ökad kunskap om både vad vi är bra på och vad vi är dåliga på.

Samtidigt med Aurora genomförs den stora ryska övningen Zapad med över 100 000 soldater och officerare.

Sverige kommer ha observatörer på plats under det övningsmoment som genomförs i Vitryssland. Och Ryssland har tackat ja till till Sveriges inbjudan att ha observatörer på plats under Aurora.

— För oss är det viktigt att vara på plats under en sådan stor övning som Zapad, framhåller Peter Hultqvist.