Medborgarförslaget innehåller en idé om en hinderbana i Östanåparken, en slinga om 600-800 meter, med tio till tolv olika hinder.

Mannen som författat förslaget menar att det är en utmärkt träningsform för människor i alla åldrar och att slingan skulle vara ett bra komplement till området i parken.

– Men det hör snarare hemma på en idrottsplats, konstaterar Kurre Carlson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Hänsyn till grönytor

Ett samråd hölls i början av maj, bland annat med samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, där beslut togs att det inte ska anläggas en hinderbana i Östanåparken. Bland annat då hänsyn till grönytor ska vägas in.

Ska en bana byggas, så måste det i sådana fall ske på annan plats i kommunen, menar Carlson.

– Det är en ganska krävande bana som beskrivs. Vi tycker att det är ett bra förslag, men att det hör hemma på exempelvis Bredstorp. Östanåparken ska vara en park, inte en idrottsplats. Därför avslår vi förslaget, även om intentionen är väldigt bra.

Läs mer: Idrottsprofil testade hinderbana i Tranås