Förskingringen upptäcktes för drygt ett år sedan och i samband med det gjordes en polisanmälan.

– Vi fick beskedet av polisen att det skulle göras en utredning, men på grund av resursbrist kunde det ta ganska lång tid. Men vi har inte hört något sedan dess och för mig är tre veckor lång tid, nu har det gått ett år, säger personalchefen på Tranåsföretaget.

Betalat tillbaka

Företaget misstänker att förskingringen har pågått under flera års tid och direkt efter upptäckten valde personen att avsluta sin anställning.

– Personen hade varit anställd i cirka tio år på företaget i en roll av sådan karaktär att hen hade god insyn i våra ekonomiska system och processer.

Den anställde har i efterhand gjort rätt för sig gentemot företaget och betalat tillbaka pengarna som förskingrats.

– Vi kom fram till en slutsumma och dessa pengar har vi fått tillbaka. Den civilrättsliga delen är väl således löst, men den brottsliga delen är kvar och vad det skulle kunna bli för straff har jag egentligen inga synpunkter på, förklarar personalchefen.

Resursfråga hos polisen

Niklas Brännström, gruppchef på Bedrägerigruppen i Jönköping, berättar att det handlar om en resursfråga från polisens sida.

– När vi får in en polisanmälan gör vi omedelbara åtgärder genom att säkra bevisning, men sedan händer det inte så mycket och det kan dra ut på tiden. Vi är tvungna att prioritera och det är verkligen inte optimalt, säger Niklas Brännström.

Annons

Enligt Niklas Brännström pågår det rekrytering av nya medarbetare till Bedrägerigruppen.

– Gruppen är hårt ansatt när det gäller ärenden i hela länet. Vi har om målsättning att anmälaren ska få kontakt med en utredare inom en månad.

Fotnot: För förskingring av normalgraden är påföljden böter eller fängelse i högst två år. När det gäller grov förskingring är påföljden istället fängelse, som lägst sex månader och högst sex år.