”Ta bort minst tre av dessa utvecklingsdagar och minska längden på vårterminen så blir nog många nöjda, framför allt barnen”, skriver kvinnan i sitt mejl.

Hon framhåller att lärarna kanske inte uppskattar hennes förslag, då det läggs mycket merarbete på pedagogerna i dag, jämfört med tidigare år. Därför ställer hon sig frågande till om inte antalet lärare borde ses över.

Bo Rofors, barn- och utbildningschef i Aneby kommun, svarade henne i vändande mejl och skriver att han delar hennes uppfattning om att det behövs fler lärare, men att Aneby kommun har, likt samtliga andra kommuner, väldigt många åtaganden.

Han framhåller dock att barn- och utbildningsavdelningen gör sitt bästa för att hantera de budgetmedel som årligen tilldelas avdelningen.

Högst fem dagar

I skolförordningen står det att ”läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen”.

Enligt beslut i barn- och utbildningsutskottet i januari är åtta utvecklingsdagar inlagda för läsåret 2016/2017.

— Vi har ett kraftigt utvecklingsarbete i barn- och utbildningsavdelningen där vi har lagt om hela vårt kompetensutvecklingsarbete, berättar Bo Rofors.

— När barnen läser så försöker vi i samma pulsering av året stanna upp i vår verksamhet så att lärarna hinner skriva sina formativa framåtsyftande planer för barnen, vilket sker regelbundet hela året.

I fråga om kritiken mot läsårets sena avslutning den 20 juni, tisdagen i midsommarveckan, så menar Bo Rofors att man på grund av ombyggnationen på Furulidskolan behövt senarelägga läsårsstarten till 22 augusti. Följden blev att man arbetar in i midsommarveckan år 2017.

Annons

— I år har vi haft ett litet bekymmer, då vi inte har fått vara i B-husets undervåning förrän 3 oktober. Då försökte vi lägga läsårsstarten så sent som möjligt, senare än någon annan höglandskommun.

— I skolförordningens paragraf tre står det att huvudmannen, det vill säga Aneby kommun, bestämmer när läsåret ska starta och när det ska sluta, vilket är i juni och i augusti. Det är vad vi har att förhålla sig till.

När tidningen kontaktar kommunchef Anne Hallberg, med anledning av antalet utvecklingsdagar, ber hon att få återkomma i ärendet.

Några minuter senare ringer hon upp igen och framhåller att Aneby kommun följer de ”tydliga styrdokument som kommunen har att förhålla sig till”.

— Det är klart att vi förhåller oss till de lagar och förordningar som vi är styrda av, det är utgångspunkten. Utskottet ska ta ett beslut som kommer att ligga utifrån de tydliga styrdokument som vi förhåller oss till.

Nytt beslut taget

Sagt och gjort, ett nytt beslut är nu fattat i barn- och utbildningsutskottet. Detta innebär att eleverna ska sluta i veckan innan midsommarveckan.

Fem utvecklingsdagar är nu helt i enlighet med lagen inlagda över det nuvarande läsåret. Detta i stället för de ursprungliga åtta, vilka först minskades till sex dagar och slutligen alltså till fem dagar.

— Utefter elevernas kunskapsutvecklande försöker vi lägga läsår som passar alla och när det inte gör det så justerar vi det, berättar Bo Rofors när tidningen ringer efter utskottets beslut.

— Det blir helt enligt förordningen i alla avseenden. Därmed tänker jag att ärendet är avslutat.

Varför låg det åtta utvecklingsdagar inlagda från början, när ni är bekanta med lagen?

— Det finns ingen anledning att kommentera det, utan när vi får någon form av respons så försöker vi att göra saker lite, lite bättre. Jag tror inte att det finns några organisationer som klarar av att göra allt perfekt från början. Vår avsikt är att göra saker lite, lite bättre hela tiden, och då gör vi det, det är inte svårare än så.