Det är vid nyår som Regionen upphör med hyrläkare. Det får omedelbar effekt på vårdcentralen i Österbymo som bemannas med just hyrläkare.

Med avsaknad av anställd läkare på plats är nu förslaget att vårdcentralen bemannas från en annan vårdcentral i Kisa, men inte alls i den omfattning som idag.

Regionen föreslår en läkarmottagning en till två dagar i veckan vilket har fått kommunstyrelsen att reagera. Bedömningen är att Ydres invånare inte får likvärdig vård med så få dagar. Man är också kritisk till en barnavårdsmottagning vissa dagar, KBT-rehabilitering vissa tider och att ungdomsmottagningen förläggs i Kisa.

Annons

Inför kommande förändringar vill en enig kommunstyrelse ha en dialog med Regionen för att gemensamt hitta former för vårdcentralens innehåll.

Anna-Lena Svensson (S) säger samtidigt att det är oacceptabelt att olika vårdgivare som behandlar patienter från Ydre inte kan ha ett fungerande kommunikationssystem.

Det är vanligt att patienter i Ydre besöker Region Östergötlands vårdcentral, men senare får behandling på Höglandssjukhuset i Eksjö eller Ryhov i Jönköping som tillhör en annan region.

— Mellan dem fungerar inte patientjournalerna på ett säkert sätt. I många fall går de inte att läsa mellan sjukhusen, säger hon.

Den palliativa vården köps av region Jönköping och utförs av ett team från Eksjö som också ställer krav på kommunikation över internet.