Tidigare i veckan rapporterade vi att Länsstyrelsen ställer sig bakom antirökningskampanjen "Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025". Sen dess har läsarnas reaktioner varierat.

Fakta: Rökning i Sverige

Mätningar från 2016 visar att nio procent av Sveriges befolkning röker dagligen. Siffran är h..

Fakta: Rökning i Sverige

Mätningar från 2016 visar att nio procent av Sveriges befolkning röker dagligen. Siffran är högre bland kvinnor (tio procent) och de utan eftergymnasial utbildning (tolv procent).

Sverigedelen av "Tobacco Endgame" drivs av tankesmedjan Tobaksfakta och backas av en mängd kommuner, regioner och länsstyrelser, och regeringen. Målet är att färre än 5 procent av befolkningen ska vara rökare år 2025.

Folkhälsomyndigheten bekräftar nu att den sortens kampanjer är effektiva för att bemöta rökning som folkhälsoproblem. Men för att det ska fungera bäst behövs en kombination av satsningar på information/reklam och konkreta lagförändringar.

– Att bara gå ut i en informationskampanj blir lite tandlöst, säger Josefin P Jonsson, enhetschef på enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten.

En sådan kombination är just vad "Tobacco Endgame" eftersträvar. Den översyn av tobakslagen som socialdepartementet just nu arbetar med är influerad av idéerna i "Tobacco Endgame": tillståndsplikt för att sälja tobak, exponeringsförbud i butiker, med mera.

Lokalisera särskilda grupper

Annons

Josefin P Jonsson betonar vikten av att lokalisera de grupper som röker mest och rikta in arbetet mot dem. Det arbetet pågår just nu, men vissa saker går redan att se.

– Socioekonomiskt utsatta använder både alkohol och tobak i högre utsträckning. De är kanske inte lika riskmedvetna, eller så finns det omständigheter i deras liv som gör att de ändå väljer att röka.

En annan och betydligt bredare grupp som enligt Josefin P Jonsson behöver hamna i fokus är ungdomar.

– Det är det allra viktigaste, att se till att ungdomar inte börjar. När man är ung fastnar man lättare i missbruk, får vanor och blir beroende. Det vet man forskningsmässigt.

Målet är att färre än fem procent av befolkningen ska vara rökare vid år 2025. Hinner man det på åtta år?

– Det är ju så med den här typen av mål, man siktar högt. Men det är för att det ska bli lite tryck i frågan. Och i stora grupper, bland de med högre utbildning och inkomst, är man redan nere på de här siffrorna.