För sex år sedan drabbades Maggie Målevik av bröstcancer. På frågan hur hon mår i dag svarar hon ”rätt bra”.

— Men det har varit en lång väg tillbaka, säger hon.

I likhet med många andra upplevde Maggie Målevik att hon klarade behandlingarna ganska bra.

Annons

— Men när man var klar med dem kände man sig ofärdig i själen och jag vet att många andra känner så.

Rehabkurser är en möjlighet, men för att kunna söka sådana krävs remiss.

— Och det är bara ett fåtal som får ta del av dem.

För ett par år sedan kontaktades Maggie Målevik av Evelina Golander och Stina Holmesson, då elever på Holavedsgymnasiet. Via sitt UF-företag skrev de en barnbok om cancer och ville ha henne som mentor.

Det ledde till att Maggie Målevik bad de båda tjejerna om hjälp för att försöka skapa en mötesplats för cancersjuka och deras närstående. Efter 2,5 års hårt arbete har trions, eller kanske framför allt Maggie Måleviks arbete gett resultat.

I måndags var det premiär för Hjärtats hus på Ryhovs herrgård, som ligger i anslutning till länssjukhuset. Regionen står för lokalerna och frivilliga, bland dem Maggie Målevik, ska sköta verksamheten.

— Till att börja med kör vi en gång i månaden, men på sikt är förhoppningen att ha öppet oftare och på dagtid så att även patienter från Ryhov ska kunna komma.