Det äger rum 22 juli i Aneby Folkets park. Det blir den relativt nya motorklubbens första större arrangemang. Vänklubbar har bjudits in för att visa upp sina bilar, träffa likasinnade och marknadsföra bilträffar och andra evenemang.

— Facebook har ju blivit mediet för att nå ut med information, men vi tyckte det var dags att träffas i verkligheten i stället för bakom datorskärmen, säger Fille Johansson, en av grundarna till Backstreet Alley Cruisers.

Ett 25-tal klubbar från Småland och Östergötland har bjudits in. Arrangören låter hälsa att även andra är välkomna till Folkets park. Enkelt uttryckt är tillställningen till för allt som har med motorer att göra.

— Det är fritt fram för alla att komma och beskåda fordonen och prata med klubbarna.