Tillsammans med tidskriften Populär Poesi arrangerade Holavedsgymnasiet dikttävlingen Krispiga Kaskader.

I år var temat nära och fjärran med dikter som präglas av utsatthet och segregation, att höra till och att vara älskad.

Vinnardikterna, tio stycken till antalet, som författades av elever på gymnasiet samlades i en tryckt antologi. Den producerade eleverna som går medieprogrammet och de som går kursen fotografi på Holavedsgymnasiet.

I antologin finns också tio dikter som riktar sig till hela Sverige men som inte är skrivna av Holavedsgymnasiets elever.

— Allt från erfarna poeter till nybörjare har bidragit med dikter och även en del nybörjare uttrycker sig väldigt bra, säger Peter Nyberg, chefredaktör på Populär Poesi.

Vad krävs för att skriva en bra dikt?

— Dikter kan vara bra av så många olika skäl men om den stämmer överens med samtiden har man kommit en bit på vägen.

Vidare tror Peter Nyberg att det är viktigt att elever, genom dikter, lär sig att genomskåda språket som bland annat politiker använder sig av.

Främsta elev på Holavedsgymnasiet blev Ullias Berglund med dikten "I framtiden". Han belönades med 1 000 kronor.