Detta är en förklaring till de skenande kostnaderna för skolskjutsar. 2016 köpte barn- och utbildningsförvaltningen resor för totalt 20 miljoner kronor.

Vid tisdagens möte i fullmäktige framkom att en elev skjutsas mellan Tranås och en landsbygdsskola för 500 000 kronor.

Björn Forsell (SD) hade fått uppgift om att summan uppgick till 700 000 kronor. Stämmer det? undrade han.

– Nej, men 500 000 kronor kostade det, svarade bu-förvaltningens administrative chef/ekonom Leif Carlsson. Vi betalade 75 kronor per kilometer och resan var 38 kilometer per dag.

Vem godkände?

Carlsson förklarade att resan gick utöver de fasta turer som kommunen upphandlat, och att sådana resor har ett högt kilometerpris.

– Vem har godkänt detta? Varför följs det inte upp? Någon måste väl reagera om det kostar över 14 000 kronor i veckan att skjutsa en elev, säger Björn Forsell dagen efter mötet.

Enligt Leif Carlsson kunde kommunen inte erbjuda eleven, som bor i stan, någon annan plats än på en av landsbygdskolorna.

– Det blev lite bisarrt.

Resorna pågick under ett helt läsår.

Varför så länge?

– Det är svårt att flytta på någon som skaffat kompisar, det finns en human aspekt i detta. Men den här terminen har vi hittat en mindre kostsam lösning.

Lätt vara efterklok

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson (C) säger:

– Det här visar på behovet av att bygga ut skolorna i Tranås.

Är det försvarbart att betala en halv miljon kronor?

– Nej, det är det inte men ibland dyker det upp sådana här enskilda ärenden som blir dyra.

Kunde ni inte ha bytt bolag?

– Det beror ju på hur våra avtal skrivs och det är lätt att var efterklok. Nu har vi skrivit om avtalen, vi använder hellre pengarna till verksamheten.

Minskade kostnader

En förklaring till höga skolskjutskostnader är resor till förberedelseklass och modersmålsundervisning. Någon ersättning från Migrationsverket är inte att vänta.

– Nej, till lokaler finns det möjlighet att få ersättning, däremot inte till skolskjutsarna, säger Leif Carlsson. Enbart till och från Wigénshuset skjutsade vi förra året barn för 2-2,5 miljoner kronor. Det är ganska saftiga kostnader. Men med de nya avtalen räknar vi iskallt med att komma ner i kostnad ett antal miljoner.