— Jag är positivt överraskad att så många dyker upp till ett sådant här möte, konstaterade Mats Holmstedt (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Det var tydligt att merparten av de som samlats i Bergasalen på något sätt var emot eller kritiska mot byggplanerna i Ekmarkspark. Där vill ett företag bygga fyra lägenhetshus med bostadsrätter om 80 lägenheter.

Efter en snabb genomgång av planprogrammet kom en stadig ström av frågor och yttranden från åhörarna. Flera uttryckte kraftig kritik mot att husen skulle skärma av parken.

— För mig är en park ett grönt rum, en mötesplats. Det är det vi har parken till för. Det är jättesynd och tråkigt att det ska bli såhär. Jag skulle förespråka en stadsodling som kanske en förening kan ansvara för, framhöll en i publiken.

”Inte demokratiskt”

Jörgen Wahlman, som bor mitt emot den grönyta där lägenhetshusen planeras, uttryckte kritik mot hur planerna förmedlats till närmast berörda, när det endast är tre veckor kvar av samrådstiden.

— Det här är första mötet som ni kallar mig till som är granne. Det här känns inte demokratiskt, konstaterade han, och flera hummade instämmande och skakade på huvudet.

Tom Johannesen är mark- och exploateringsansvarig på Tranås kommun:

Annons

— Det byggs inte mycket i Tranås. Det ena beror på ekonomin, då det är dyrt att bygga. Ska man bygga så vill man hitta attraktiva platser.

— Tranås har oerhört mycket parkyta i de centrala delarna och vi kommer att fortsätta att satsa på våra parker.

Alternativa tomter

Skobe-tomten har tidigare lagts fram av allmänheten som en alternativ plats för bebyggelse, vilket även förvaltningschefen Bo Horndahl kommenterat.

— Tranåsbostäder sålde den tomten för cirka tio år sedan, vilket det var stora diskussioner kring, förklarade Johannesen. Det är synd att vi gjorde det. Hela det området är privat i dag.

En kvinna anförde att en beslutande folkomröstning borde avgöra frågan om att bygga i Ekmarkspark, flera andra tryckte på att en konsekvensanalys och riskbedömning bör upprättas.

— Behövs bostadsrätter i vår park? Vi behöver en lunga, en park som betyder något.

Flera medborgarförslag

”Vad kan vi göra för att stoppa detta”, frågade en kvinna i samlingen. Susanna Alexandersson, arkitekt, framhöll att det går att lämna samrådsyttrande fram till och med den 9 maj, samt författa medborgarförslag.

Sistnämnda diarieförs och lyfts i kommunfullmäktige, en möjlighet som flera kommuninvånare redan använt sig av i det aktuella ärendet.

LÄS ÄVEN: Arena Tranås skapade debatt på samrådsmöte.