Det är kommunfullmäktige som klubbar de taxor som Amaq tar ut av sina kunder. Nu föreslår bolaget en höjning med totalt 6,9 procent för både den fasta och rörliga delen. Ändringen ska gälla från årsskiftet och motsvarar cirka 50 kronor mer i månaden för ett villahushåll. Det kommer efter ett år med en rätt måttlig höjning.

Som första instans har allmänna utskottet, efter en del diskussioner, godkänt förslaget.

Lars Asklöf (M) är ordförande för Amaq. Han konstaterar att det naturligtvis inte är kul att behöva höja VA-taxan, men vill förklara varför bolaget gör det.

– Vi står inför ett stort underhåll av VA-nät och reningsverk, det är likadant i resten av landet, säger han och fortsätter:

– Branschorganisationen Svenskt Vatten har uppfattningen att kommunerna, för att klara detta, inom en 20-årsperiod behöver fördubbla sina taxor.

Enligt Amaqs ordförande Lars Asklöf finns det bra förklaringar till höjda taxor.
Foto: Privat

Stora projekt

Asklöf upplyser också om att Amaq har ett antal projekt som kostar stora pengar. En del av dem är genomförda, andra pågående. Lars Asklöf tar den nya vattentäkten i Jularp som ett exempel.

– Förra året blev överföringsledningen mellan Ralingsås och Aneby klar. Vi hade krav på oss från länsstyrelsen att fixa den.

Nu har också arbetet med att bygga vatten och avlopp i Hultrum dragit i gång. Det inkluderar även en överföringsledning till Vireda.

Annons

– Det handlar om en investering på 38 miljoner kronor.

Enligt Lars Asklöf har det tagit tid att komma i gång med sistnämnda projekt.

– Vi fick hålla på att leta efter vatten i två år och har borrat ett antal brunnar. Nu har vi fyra stycken som vi ha kopplat ihop till ett vattenverk.

Fram till 2026 har Amaq ett investeringsbehov på 135 miljoner kronor och för 2018 visar prognosen för vatten och avlopp ett minusresultat på 200 000 kronor.

Inte konstigt

Lars Asklöf påpekar också att det inte är så konstigt att Aneby, jämfört med andra kommuner, har en hög taxa för vatten och avlopp.

– Vi har 9 reningsverk, Jönköping 18. För vår del blir det cirka 500 invånare per verk, i Jönköping 6 000-7 000 Men vi har precis samma krav på oss, så det är ju inte så konstigt att det blir dyrare i Aneby. Dessutom får vi dra VA-ledningar rätt långa sträckor.

Amaqs ordförande betonar att bolaget aldrig kommer att ge avkall på vattenkvalitén. På tal om det passar han på att berätta om det blindtest som styrelsen genomförde vid sitt senaste sammanträde.

– Vi provade fyra olika vatten utan kolsyra och det från Aneby fick det högsta betyget.

Till sist. När det gäller avfallstaxan är förslaget att avgiften för sophämtning ska vara oförändrad, men att den som gäller för slamtömning höjs med två procent.

Läs mer: Vill skydda vattnet