Annons

I slutet av oktober stoppade polisen ett fordon på väg mot Ekenässjön. Vid genomsökning av skåpbilen hittade polisen stora mängder kläder, 2 300 kilo kläder närmare bestämt. Kläderna var osorterade och en del förvarades i påsar och sopsäckar medan annat låg löst i skåpbilen. Bland kläderna märktes en del begagnade märkeskläder. Polisen misstänkte ganska snart att det handlade om stulet gods. En del av kläderna kunde senare härledas till en välgörenhetsorganisations insamlingscontainer i Växjö.

Såg hög i skogen

Männen själv förnekade att de gjort sig skyldiga till något brottsligt. De berättade under huvudförhandlingen att de stannat vid en parkering utanför Växjö för att uträtta sina behov. Då skulle de ha sett ”ett berg” med något i skogen. En av männen gick fram till högen och såg att under en presenning fanns det olika saker där. Männen började rota och tog sakerna, det vill säga kläderna, med sig i skåpbilen. De berättade också att de ringt en kompis och frågade om det var tryggt och lagligt att ta med sig kläderna. Mannen hade berättat att det var lagligt. Männen förklarade att intentionen var att gå igenom kläderna och se vad som passade dem och deras familjer. Resten skulle slängas i containrar. De uppgav att anledningen till att de var i Sverige var för att hjälpa en kompis med en flytt. En kort tid efter att de hittat kläderna blev de stoppade av polis.

Har stulit tidigare

En verksamhetsledare för biståndsorganisationen hördes vid huvudförhandlingen. Denne berättade att värdet på kläderna, när produkterna säljs i butik är 150 kronor per kilo. Osorterat är värdet 25-30 kronor vid direkt bistånd. Säljs kläderna osorterade är priset 5-9 kronor per kilo. Verksamhetsledaren berättade att det varit lugnt ett tag med tillgrepp i kärlen, men att det då och förekommer stölder. I detta fall hade containrar skurits upp med sliprondell eller brutits upp med spett. I sin bedömning framhåller tingsrätten att de båda männen tidigare dömts för att ha stulit kläder från en återvinningsanläggning på annan plats i Sverige. Detta var så sent som i september 2017, men männen frigavs i samband med huvudförhandlingen. I domen som nu har avkunnats i Eksjö tingsrätt fastslås att männen i detta fall måste ha förstått att det rört sig om stöldgods. Tingsrätten finner det därför styrkt att de båda gjort sig skyldiga till häleri. Eftersom männen har återfallit i tillgreppsrelaterad brottslighet kan domen inte bli annat än fängelse, resonerar tingsrätten. Männen får kvarbli i häkte till dess att domen vinner laga kraft. Eftersom männen de senaste gångerna varit i Sverige i syfte att begå brott döms de också till utvisning i fem år.