Av den lex Maria-anmälan som har upprättats från sjukhuset framgår att dödsfallet uppstått genom oralt intag av vätskan till e-cigarett. Diagnosen i anmälan är toxisk effekt av tobak och nikotin och det hjärtstillestånd som uppstod gick inte att häva trots sjukhusvård. Det gäller en vuxen person.

Fakta: E-cigaretter

Det är förbjudet att sälja e-cigaretter med nikotin i Sverige men de kan beställas via nätet...

Fakta: E-cigaretter

Det är förbjudet att sälja e-cigaretter med nikotin i Sverige men de kan beställas via nätet.

E-cigaretten innehåller inte tobak men vätskan som hettas upp och förångas innehåller olika smakämnen och kemikalier.

Många rökvätskor, som finns i påfyllningsflaskor, innehåller nikotin och halterna kan vara så höga att människor kan drabbas av akut förgiftning om man får i sig vätskan eller får den på huden.

I Sverige rapporterades om ett 50-tal fall av nikotinförgiftning där e-cigaretter och rökvätska varit inblandade, I USA dog en fyraåring efter att barnet fått i sig nikotinvätska.

E-cigaretter kommer från Kina och har funnits i Europa sedan omkring 2005.

(Källa: Tobaksfakta, oberoende tankesmedja)

Enligt Jonas Höjer vid Giftinformationscentralen finns det skäl att varna för risker med e-cigaretter, där vätskan med nikotin är väldigt giftig.

Vill ha begränsning

— Det finns flera saker som vi upprörs över när det gäller e-cigaretter och främst vill vi varna för påfyllningsvätskan med nikotin som är väldigt giftig. Det behövs en begränsning av hur stora påfyllningsflaskor ska få vara och förslutningen måste vara säker, säger Jonas Höjer som är läkare vid Giftinformationscentralen.

Annons

Än så länge är dödsfall som följd av förgiftning ovanligt men ett par, tre fall har kommit till Giftcentralens kännedom. Jonas Höjer är dock övertygad om att det finns ett mörkertal.

Nätförsäljning oroar

— Vi har inte den makten men vi skulle vilja stoppa internetförsäljningen som sker under okontrollerade former, man beställer och produkterna kommer hem till dörren. Det har blivit så spritt och finns öppet i hemmen, det är problematiskt.

Särskilt viktiga att skydda är barn, anser Jonas Höjer. Anmälningarna om barn som förgiftats av nikotin från e-cigaretter ökar. De kan ha druckit vätskan, fått det i ögonen eller har andats in det. Bland symtomen finns kraftiga kräkningar, kallsvettning, hjärtklappning.

— Det har blivit så spritt och finns öppet i hemmen, det är klart att det är problematiskt, säger Jonas Höjer.

Regeringen föreslår en ny lag som ska gälla e-cigaretter som innehåller nikotin och den kan träda i kraft den 1 juli i år.