Det är öster om Fröafallsvägen som det finns plats för 20-30 bostäder, i form av småskaliga flerfamiljshus. Varje huskropp ska innehålla uppemot åtta lägenheter.

– Tydligen finns det redan intressenter på flerfamiljshusen. De som kommer att bo där får en utsikt ner mot Råsvägen och förskolan. Det ligger väldigt högt och fint, med närhet till Fröafallsskolan, berättar Mats Holmstedt (M).

Tanken är att de placeras i närheten av vägen för att påverka naturen så lite som möjligt. Området förstärks likväl med en gång- och cykelbana som ska binda samman det befintliga nätet norrut.

Prio på villatomter

Väster om samma väg finns sju tomter för villor, i direkt anslutning till befintliga hus. För att öka flexibiliteten är det även tillåtet med sammanbyggd bebyggelse, så som radhus, parhus och mindre flerbostadshus.

– Planen är prioriterad för att komma igång och få loss några villatomter.

Detaljplanen för området Fröafall 2:2 har varit ute på samråd, fram till och med slutet av juni. Den omfattar 53 000 kvadratmeter, varav stora delar ska behållas som grönområde.

”Bra samråd”

Ett antal yttrande utan synpunkter har inkommit, bland annat från kommunstyrelsen och Lantmäteriet.

Några synpunkter har dock behandlats, från exempelvis närboende och Länsstyrelsen.

Annons

– Vi hade ett väldigt bra samråd med grannarna till de nya området. Vi har kunnat tillgodose samtliga synpunkter.

Omgivande granntomter får möjligheten att köpa till ytterligare tomtmark, för att kunna bevara en del av grönskan mot det nya planområdet.

Inom sex till åtta veckor ska det finnas en färdig detaljplan.

Relaterat: Bostadsplaner i Fröafall: ”Man bor i grönområdet”