– 5,6 procents sjukfrånvaro, det är ingen fin siffra för Tranås kommun, säger hon.

Forsemalm nämner belastningsskador och stress som de största bekymren för medlemmarna.

– Färre ska göra mer, det blir fler lyft än tidigare och samma moment ska upprepas. Det ger belastningsskador. Personalen känner också av stressen när kraven kommer om att bli mer effektiv, säger hon.

Finns pengar

Fackordförandens recept för bättre hälsa är högre bemanning.

Annons

– Grundbemanningen bör höjas, det skulle ge effekten bättre hälsa och gladare medarbetare. Tranås kommun bör satsa mer på arbetsmiljön och pengar finns ju med tanke på att överskottet förra året blev ungefär 30 miljoner kronor, resonerar hon.

Ann-Sofie Forsemalm jobbar i äldreomsorgen och samma dag som tidningen ringer har en medarbetare sagt ”jag kommer aldrig att orka till 65”.

Enligt fackordföranden talas det mycket i korridorerna om att söka sig bort och försöka hitta ett annat jobb just på grund av arbetsbelastningen.

– Personalens scheman är tighta och ligger precis så som avtalet tillåter. Folk som jobbar måndag till fredag har åtminstone två dagars ledighet medan många av våra medlemmar bara har en dag fri innan det är dags att gå på igen.

För lite vila

– En dag för återhämtning är för lite och korttidsfrånvaron är en effekt av att de anställda inte hinner vila upp sig ordentligt, hävdar hon.

Forsemalm nämner även situationen på fritidshemmen med små lokaler och ett ständigt pusslande för att få plats.

– Det påverkar också arbetssituationen.