STORA DELAR av södra och mellersta delen av Sverige berörs av övningarna.

På Försvarsmaktens hemsida ser man ett markerat område från Tierp i norr längs hela Östersjökusten ner till Blekinges gräns mot Skåne och på västkusten från något söder om Göteborg upp till den norska gränsen.

Att Aurora 17 har blivit så uppmärksammat säger något om hur långt nedmonteringen av den svenska försvarsförmågan har fortskridit.

Det är den första samövningen på brigadnivå med markstridskrafter, marin och flyg på 24 år.

Den senaste större övningen ”Orkan” hölls i Stockholmsområdet 1993. På den tiden genomfördes övningar av liknande storlek vartannat år i olika delar av Sverige.

Då rönte de heller ingen större uppmärksamhet.

NUMERÄREN i både Aurora och Orkan är ungefär 20 000 man. På den tiden utgjorde 20 000 man ungefär 3 procent av försvarsmakten.

Nu kommer 40 procent av försvarsmaktens och hemvärnets personal att vara involverad.

I Orkan deltog 60 stridsfartyg och 36 artilleripjäser och 190 stridsflygplan. Idag har Sverige 90 stridsflygplan, 24 artilleripjäser och 7 stridsfartyg. Sammanlagt.

Det går snabbt att inse att Försvarsmakten i vissa hänseenden får börja om från noll.

Erfarenheten av övningar på brigadnivå måste idag rimligtvis vara begränsad i försvarshögkvarteret.

TACK VARE flera goda insatser i internationella operationer i Bosnien, Adenviken och i Afghanistan har Sverige dock ett gott rykte.

Under Peter Hultqvists tid som försvarsminister har Sverige även hunnit med att teckna samarbetsavtal med exempelvis de baltiska staterna, Polen, Storbritannien och USA.

Nu får försvarsmakten möjligheten att öva mot våra samarbetspartner.

Men det faktum att USA deltar i Aurora tillsammans med exempelvis Norge och Finland har skapat protester från ”fredsvännerna”.

Annons

I retoriken på Youtube och på olika internetforum kallas Aurora för en ”krigsövning”.

Demonstranterna propagerar för att Sverige ska riva upp värdlandsavtalet med USA och de sprider myter om att USA har rätt att placera ut kärnvapen på svensk mark.

PROTESTERNA från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och aktionsgruppen mot Nato på Gotland påminner en om protesterna mot USA under Kalla kriget.

Sovjetunionen infiltrerade och underblåste de våldsamma demonstrationerna mot utplaceringen av Natos kryssnings-och Pershingrobotar i Västtyskland som svar på Sovjetunionens medeldistansrobot SS-20 i början på 1980-talet.

Nuförtiden är det förstås i Rysslands intresse att fredsrörelsen framställer Nato och inte Ryssland som den aggressiva parten.

Ryssland använder yttrandefriheten i det demokratiska väst till att sprida propaganda samtidigt som oberoende TV-kanaler och självständiga tidningar i hemlandet tvingas lägga ner.

Demonstranter i väst ägnar all sin uppmärksamhet åt försvarsövningen Aurora medan den ryska anfallsövningen Zapad -17 faller under radarn.

ENLIGT INTERNATIONELLA överenskommelser måste övningar med minst 13 000 man förannonseras. Då har Sverige, Finland och försvarsalliansen Nato rätt att skicka observatörer.

Zapad-17 har dock delats upp på en mängd mindre övningar för att begränsa insyn.

Den totala numerären i den ryska övningen sägs uppgå till 60 000 – 100 000 man. Det ukrainska säkerhetsrådet hävdar att så mycket som 230 000 – 240 000 man medverkar.

Det är under alla omständigheter den största övningen sedan den Ryska Federationens födelse.

Denna gång hålls övningen – som återkommer var fjärde år - i Vitryssland och Kaliningrad.

År 2009 övades det på anfall med taktiska kärnvapen mot Warszawa, Polen. År 2013 hade målet bytts ut mot Stockholm.

Redan idag kan ryska kärnvapenstridsspetsar nå stora delar av Sverige från Kaliningrad.

Det är ingen tvekan om att det är Ryssland som är den aggressiva parten runt Östersjön.