Problematiken har varit känd under många år och flera åtgärder har gjorts av fastighetsägaren Tranåsbostäder. På grund av att man ändå inte fått bukt på miljöproblemen har Tranåsbostäder i samråd med skolledningen tagit beslut om att evakuera elevhallen och cafeterian.

Arbetet med att hitta orsaken till problemet inleds omedelbart. Den här huskroppen kommer att vara avskild från övriga byggnadsdelar så att arbetsmiljön kan säkerställas för både elever och personal.

Hur lång evakueringen blir är oklart och information om detta ges först när undersökningarna har genomförts, skriver Tranåsbostäder i ett pressmeddelande.

Relaterat: Luftproblemen på Ängarydsskolan – experter kopplas in
Relaterat: Ängarydsskolan begär hjälp av Arbetsmiljöverket