När Bygg- och miljönämndens ordförande Mats Holmstedt (M) öppnade mötet var fullmäktigesalen full till sista sittplats. På plats var såväl allmänheten som politiker.

Susanna Alexandersson presenterade sedan översiktsplanen som innehåller tätortsexpansion, VA-planering, vindkraft och Götalandsbanan.

Tranås planerade station utmed höghastighetsbanan är centralt placerad och medför enligt beräkningar 2000 nya lägenheter fram till år 2035.

Vidare finns detaljplaner för bostadshus i området Bärnstenen 4 med förväntad byggstart i år, Åsens hagar samt Ängaryds IP.

Lång väntetid

Planer finns också bland annat på att rusta upp hamnen i Tranås med exempelvis bodar och Junkaremålens backar som Tranåsbostäder vill bebygga.

2017 är annars ett år då det kommer att ta lång tid att få detaljplaner godkända.

Annons

Skisser på det nya idrottshuset i Tranås innehåller utökad idrottsverksamhet och en ny matsal för Holavedsgymnasiet. Det ska även vara möjligt att hålla konferenser på plats.

I ritningarna finns också anslutande bryggor utmed Svartån och en ny bro över ån till Östanåparken.

"Facebook inte avgörande"

Störst uppmärksamhet under mötet rönte Ekmarkspark och de fyra planerade bostadshusen där, varav det högsta är sju våningar.

Susanna Alexandersson, som höll i presentationen, menade att husen kommer att utgöra en tiondel av parkens yta och tanken är att de skapar mer liv och rörelse i parken.

— Alla har inte Facebook, varför motståndet där till projektet inte bör vara avgörande, sa Susanna Alexandersson och syftade på den grupp som skapats på Facebook för att stoppa bebyggelse i Ekmarkspark.

Snart samråd

Planprogrammet för Ekmarkspark kommer efter några kompletteringar snart att gå ut för samråd.

Under mötet luftades flera åsikter om förbättrade detaljplaner och mer information för allmänheten om planerade projekt.

— Folk har ingen uppfattning om hur stora huskropparna i Ekmarkspark blir, sa Tommy Wisén.