I mars kunde vi berätta om att nämnden går vidare med planerna på att bygga till Hubbarpsskolan, i ett något oenigt beslut.

Socialdemokraterna ville prioritera den planerade grundskolan i Granelund, men med stöd av SD drev den borgerliga alliansen igenom att kalkyler för Hubbarpsskolan ska tas fram först.

Vill ha startbesked

Nu har den sistnämnda skolan åter varit uppe på bordet i nämnden, i ett försök att tidigarelägga processen med tillbyggnaden.

– Den har försenats väldigt länge. Vi vill ha ett beslut i fullmäktige till hösten och därmed få ett besked om att vi kan starta. Det är ett akut behov av lokaler och det är ett bekymmer. Vi är trångbodda, konstaterar Leif Andersson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ett beslut är egentligen att vänta våren år 2019, men nu vill alltså nämnden tidigarelägga detta så snart det bara går.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Tranåsbostäder och kommunstyrelsen. Samtidigt står kommunen i stort inför stora investeringar. Men här finns det ett verkligt behov.