I en debattartikel i Vetlanda-Posten nyligen vände sig de båda prästerna mot det nystartade partiets idéer. Partiet vill bland annat förbjuda abort, inskränka homosexuellas rättigheter och menar att familjen är huvudsaklig grund i samhället. Enligt partiet handlar det om kristna värderingar, något som Åström och Fransson är starkt kritiska till.

– Vi vänder oss inte emot Kristna värdepartiet i sig, men när det dyker upp ett parti som vill göra exklusivt anspråk på att stå för kristna värderingar då reagerar vi, säger Åström.

– De frågor som partiet driver är inget som vi delar, tvärtom tycker vi att det är viktigt att bejaka alla människors lika värde. Kärnan i kristendomen är att vi hör ihop, man kan inte exkludera människor, säger Fransson.

Annons

– Det är tråkigt att det ska hamna i spetsfrågor. När man läser bibeln och reflekterar över den kan man resonera sig fram till olika ståndpunkter. Det är möjligt att de kan komma fram till detta, men jag gör det inte, säger Åström.

– Den skadeverkan det kan få är att människor tror att kyrkan handlar om denna typ av frågor när kristendomen är betydligt bredare, tillägger han.

De menar att kyrkans viktigaste samhällsuppgift är att verka för jämlikhet mellan människor och bidra till minskad fattigdom och social utsatthet.

– De senaste åren har vi jobbat mycket med att stärka kyrkans roll i samhällsdebatten, inte minst genom vår föreläsningsserie där vi vänder och vrider på viktiga samhällsfrågor ur ett diakonalt perspektiv, säger Åström.

De välkomnar en öppen och levande debatt och menar att de som företrädare för kyrkan har ett ansvar att förhålla sig kritiska till politiska riktningar som hotar exempelvis jämställdheten.

– Är vi tysta gör vi inte kyrkan någon tjänst. Vi måste alltid stå på de utsattas sida, det är enda området där kyrkan är partisk, säger Fransson.